ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 1401
دوره های رایگان (روزانه) - شهریه پرداز شامل: پردیس خودگردان علوم پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی - مجازی
درتمامی مراحل ثبت نامی و در تمامی صفحات، از زدن دکمه "Back" , "Refresh" خودداری فرمایید .